facebook
Regulamin zwiedzania
Skansenu na Jędrzejkówce
 
Zapraszamy do uważnego zapoznania się z regulaminem
 • Ekspozycje stałe można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Grupa zorganizowana (licząca co najmniej 5 osób) wchodząca na ekspozycje nie może liczyć więcej niż 20 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
 • Ilość zwiedzających w ciągu jednego dnia może być ograniczana
 • Pierwszeństwo wstępu do skansenu mają grupy zgłoszone. Mamy prawo odmówić wpuszczenia grup nie zgłoszonych
 • Po skansenie oprowadzać mogą jedynie osoby wyznaczone
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub e-mailem
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić skansen najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji
 • Zwiedzający ekspozycje - obowiązani są do pozostawienia w autokarach, samochodach lub w miejscu wskazanym przez obsługę skansenu: toreb, plecaków, parasoli itp.
 • Skansen należy zwiedzać, zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania podawanym przez obsługę skansenu. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi
 • Zabrania się dotykania eksponatów, wchodzenia na eksponaty, siadania na eksponatach
 • Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela skansenu
 • Na terenie skansenu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie
 • Właściciel skansenu nie bierze żadnej odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na zwiedzającym
 • Każdy turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w skansenie i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystający zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb  obsługi skansenu.
 • Nie mają prawa wstępu na teren skansenu osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu
 • Zwiedzający odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie
 • O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel skansenu
 • Osoby nie stosujące się do regulaminu, zakłócające spokój i porządek mogą być usunięte ze skansenu bez prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu.
 
 Skansen nie pobiera opłat za wstęp od osób zamierzających zwiedzić wyłącznie suszarnię do śliw oraz tzw. suszarnię „luftówkę” wybudowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową przyznania pomocy nr 02633-6930-UM0640486/14 z dnia 26 września 2014 r. zawartej z Województwem Małopolskim.

 
 
 
 
 
 
 
strona główna dodaj do ulubionych mapa strony do góry
© 2012 - 2023 SkansenLaskowa.pl - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone - polityka plików cookies
Przeglądano razy.
projektowanie stron